حقوق
مقالات واخبارحقوقی... 
قالب وبلاگ
نويسندگان
 • دادخواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده
 • داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته
 • دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي
 • دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن
 • دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
 • دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله
 • دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت
 • دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت
 • دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليات مشاغل
 • برای دریافت نمونه درخواست اینجا  کلیک کنید
 • .......................................

  • دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي
  • دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع ادامه عمليات ساختماني
  • دادخواست فسخ قولنامه از سوي خريدار به لحاظ در تصرف زمين شهري بودن ملك
  • دادخواست تقاضاي ابطال راي كميسيون ماده 12 و صدور حكم بر داير بودن ملك
  • دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا, اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامين خواسته
  • دادخواست فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

 • برای دریافت نمونه درخواست اینجا کلیک کنید

 • دادخواست تاييد فسخ قرارداد, خلع يد, پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامين خواسته

  دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظيفه عمومي

  نمونه برگ(صفحه) اول سند مالكيت(ملك)

  دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامين خواسته

  دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره

  دادخواست تخليه آپارتمان به لحاظ انقضاي مدت اجاره
 • برای دریافت اینجا کلیک کنید

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظيم سند رسمي اجاره

  دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احتياج شخصي


  دادخواست تخليه مورد اجاره به دليل نياز شخصي جهت اشتغال به شغل

  دادخواست تخليه به علت نياز شخصي مالك يا بستگانش به محل براي سكني

  دادخواست تخليه به لحاظ نياز شخصي موجر يا مالك به محل كسب

  دادخواست تخليه به منظور نوسازي ملك مورد اجاره

  نمونه پروانه ساختمان(جهت تخليه ملك مورد اجاره)
 • برای دانلوداینجا کلیک کنید

  • دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر(در موارد اجاره نامه عادي)
  • دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
  • دادخواست مطالبه اجرت المثل
  • دادخواست الزام به تاديه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها
  • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تاخير در پرداخت اجاره بها(اجاره نامه عادي)

  برای دانلوداینجا کلیک کنید
 • دادخواست عسر و حرج موجر
 • دادخواست صدور قرار تامين دليل با كارشناس
 • دادخواست تامين دليل در مورد رابطه استيجاري
 • دادخواست صدور قرار تامين خواسته
 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر)

برای دانلوداینجا کلیک کنید


 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر جديد)
 • دادخواست الزام به تنظيم سند انتقال سر قفلي
 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي حقوق سر قفلي مغازه
 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند اجاره رسمي(در موارد وجود اجاره نامه عادب)
 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند اجاره رسمي(در موارد توافق شفاهي)

برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید


 • دادخواست الزام به تعميرات اساسي(در مورد اجاره)
 • دادخواست الزام به تجويز انتقال منافع و حق كسب و پيشه و تجارت
 • دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوي وكيل)
 • دادخواست عسر و حرج مستاجر
 • دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر

برای دریافت فرماینجا کلیک کنیددادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

دادخواست تسليم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از تخريب و احداث بنا

دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه
 


[ ] [ 14:50 ] [ zanyar ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سه چیز در زندگی وجود دارد که اگر بگذرند دیگر بر نمی گردند:
زمان سخن موقعیت
سه چیز در زندگی که یک نفر همیشه باید داشته باشد:
امید دوستی صداقت
سه چیز در زندگی بیشترین ارزش را دارد:
عشق رفاقت اعتماد به نفس
سه چیز در زندگی که هرگز قطعی نیستند:
موفقیت رویا شانس
سه چیز در زندگی که یک شخص را خوب جلوه می دهد:
صداقت سخت کوشی دلسوزی
سه چیز در زندگی که شخص را ویران می کند:
غرور حرص عصبانیت
سه چیز در زندگی که می تواند یک شخص را نجات بدهد:
خدا ایمان امید